6977301725
6974479464
6972038117
ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΜΉΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, GR