6977301725
6974479464
6972038117
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., ΡΟΔΟΣ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, GR