6977301725
6974479464
6972038117
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ν.ΗΛΕΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, GR