6977301725
6974479464
6972038117
ΒΆΙΑ ΣΚΌΝΔΡΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ - ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ Β ΑΘΉΝΑΣ, ΜΕΛΊΣΣΙΑ, GR