6977301725
6974479464
6972038117
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΑΚΙΩΤΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR