6977301725
6974479464
6972038117
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΑ, GR