6977301725
6974479464
6972038117
ΑΝΝΑ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΝΌΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΏΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΏΝ - , ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR