6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ - ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ, GR