6977301725
6974479464
6972038117
ΜΑΡΓΙΟΛΗ ΓΑΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, GR