6977301725
6974479464
6972038117
ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥ, - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ ΣΙΝΔΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR