6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ΑΠΘ - ΤΕΠΑΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR