6977301725
6974479464
6972038117
ΜΑΡΘΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, - , ΛΑΡΙΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR