6977301725
6974479464
6972038117
ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ - , ΚΟΖΑΝΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR