6977301725
6974479464
6972038117
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ, - , ΡΌΔΟΣ, GR