6977301725
6974479464
6972038117
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΙΔΙΩΤΗΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - , ΧΑΛΚΙΔΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, GR