6977301725
6974479464
6972038117
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΟΥ, - , ΧΑΛΚΙΔΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, GR