6977301725
6974479464
6972038117
ΜΟΣΧΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ, ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR