6977301725
6974479464
6972038117
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ, - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR