6977301725
6974479464
6972038117
ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, ΥΠΑΙΘ - 13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, GR