6977301725
6974479464
6972038117
ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΩΤΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, GR