6977301725
6974479464
6972038117
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΙΟΥΛΗ, 1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ (ΕΝΤ. ΑΠΘ) - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR