6977301725
6974479464
6972038117
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ, ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, GR