6977301725
6974479464
6972038117
ΜΑΡΙΑ ΝΙΑΡΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΑΕ), ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ, GR