6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΡΟΔΟΣ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, GR