6977301725
6974479464
6972038117
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΒΑΪΡΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΚΕΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR