6977301725
6974479464
6972038117
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - , ΧΑΛΚΙΔΑ, GR