6977301725
6974479464
6972038117
ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, GR