6977301725
6974479464
6972038117
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΕΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, TRIKALA, GR