6977301725
6974479464
6972038117
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ, ΑΠΘ - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR