6977301725
6974479464
6972038117
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ, ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR