6977301725
6974479464
6972038117
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR