6977301725
6974479464
6972038117
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΣΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΉΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ, GR