6977301725
6974479464
6972038117
ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ, - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR