6977301725
6974479464
6972038117
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR