6977301725
6974479464
6972038117
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΡΟΔΟΣ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, GR