6977301725
6974479464
6972038117
ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR