6977301725
6974479464
6972038117
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ, dkolits@hotmail.gr - ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ